myAUMA

Inlichtingen voor geautoriseerde gebruikers

myAUMA is een online-aansluiting op onze onderneming met belangrijke informatie zoals:
- protocollen van de eindcontrole,  
- inlichtingen over de status van uw actuele bestelling,
- ordergegevensbladen over de bestelde producten,
- ordergerelateerde documenten,
- een toegang voor geselecteerde leveranciers voor het vaststellen van de actuele behoefte.
Deze gegevens zijn om veiligheidsredenen beveiligd en bijgevolg alleen voor geautoriseerde gebruikers zichtbaar.

Attentie:

Een autorisatie is alleen voor in de hoofdfabriek Müllheim geregistreerde klanten en leveranciers mogelijk!

Probleem met het openen van nieuwe vensters:

De diensten worden in een pop-up venster geopend. Als u een pop-up blokkering in uw browser heeft geactiveerd, kan de inhoud niet worden weergegeven. Laat dan pop-ups van onze website toe a.u.b.
(Extra’s -> Pop-up blocker -> Pop-up blocker instellingen, *.auma.com toevoegen)