[Translate to Čeština:] INDUSTRIAL ETHERNET

Průmyslový Ethernet

Klasický Ethernet je dnes předním standardem pro kabelové datové sítě v prostředí Office. „Průmyslový Ethernet“ popisuje další vývojový stupeň, díky němuž je Ethernet využitelný i za náročných okrajových podmínek v rámci průmyslové automatizace.

 

Průmyslový Ethernet nabízí řadu technických výhod:

 

 • Přenos dat v reálném čase a IT dat prostřednictvím společného média
 • Takřka neomezený počet uživatelů a velikost sítě
 • Flexibilní topologie, jednoduše škálovatelné a rozšířitelné
 • Rychlý přenos i mimořádně velkých objemů dat
 • Integrace webových serverů a rozhraní IoT jako například OPC UA do přístroje
 • Snadný přístup k datům přístroje z úrovně pole bez proprietárních bran
 • Spolehlivý provoz, bez komplikovaného termínování, snadná údržba
 • Jistota i pro budoucnost

Typická topologie průmyslového Ethernetu

[Translate to Čeština:] [Translate to Deutsch:] Industrial Ethernet Topology

Pro použití průmyslového Ethernetu jsou důležité především faktory jako vysoká dostupnost, robustní komunikace a výměna přístrojů za plného provozu. Přitom se používají především ty protokoly, které jsou již k dispozici ve formě protokolů Fieldbus a které tak lze bez problémů integrovat do řídicí techniky. K těmto se kromě PROFINET řadí také protokoly Ethernet/IP a Modbus TCP.

 

Rozhraní

 • Detaily

  • Konstrukční charakteristiky

   • Komunikace dle standardu IEEE 802.3
   • Ethernet switche koordinují přenos dat a zabraňují kolizím na vedení
   • Spojení switchů „bod–bod“
   • Současná komunikace ve směru odesílání i ve směru příjmu
   • Zařízení s integrovanou funkcí switche umožňují vytvářet liniové, resp. prstencové topologie na úrovni pole
   • Délka vedení 100 m mezi účastníky sítě v případě drátových spojů (Twisted-Pair)
   • Hybridní sítě s různými přenosovými systémy (LWL, WLAN...)