Profinet

[Translate to Čeština:] Profinet

 

Profinet je komunikační protokol pro průmyslovou automatizační techniku založený na technologii Ethernet. Profinet je v zásadě založen na funkčních modelech sběrnice Profibus, díky tomu je přechod na novou technologii zejména pro uživatele sběrnice Profibus velmi snadný. Profinet tak kombinuje výhody již známého systému Fieldbus s průmyslovým Ethernetem.

 

 

Profinet má následující speciální charakteristiky:

  • Komunikace v reálném čase založená na modifikovaných telegramech Ethernet
  • Vysoký výkon (časy cyklů v rozmezí 1–8 ms, jitter až <1µs, vysoká propustnost)
  • Tvrdá komunikace v reálném čase (RT) vedle acyklické (non RT) výměny dat pro účely konfigurace a diagnostiky
  • Snadné uvedení do provozu díky automatickému přidělení adresy a rozpoznání konfliktů adres
  • Automatické rozpoznání topologie umožňuje
    - snadnou výměnu přístrojů bez opakované konfigurace
    - off-line plánování a programování topologie sítě
  • Integrované koncepty redundance pro přenosové cesty (kruh) a řídicí systém (systémová redundance)

 

Servopohony AUMA se sběrnicí Profinet podporují plný rozsah funkcí řídicí jednotky servopohonů AC.2 a lze je snadno a flexibilně integrovat do nejrůznějších typů sítí.