Automatizace

Nové zařízení nebo modernizace?

Cenově výhodně. Moderně. Efektivně.

Na základě své částečně dlouhé doby životnosti se armatury často pří modernizaci procesně technických zařízení používají dále, technika servopohonů je nicméně zastaralá nebo není vůbec k dispozici.
Servis AUMA vyvíjí podrobný koncept pro modernizaci, tak aby bylo možné přestavbu provést plynule a s krátkými prostoji zařízení.   

Na míru šitý koncept

  • Jsou vyžadována pouze drobná konstrukční opatření  
  • Nedochází téměř k žádným výpadkům, jelikož přestavba a uvedení do provozu lze provést během probíhajícího provozu nebo pouze s velmi krátkými prostoji 
  • Komplexní péče po celou dobu fáze automatizace a modernizace specialisty AUMA.

 

Vaše výhody

  • Prodloužení doby životnosti zařízení 
  • Možnost realizace konceptů automatizace (např. servopohony s rozhraním Feldbus) 
  • Zvýšení výkonu zařízení s poměrně nízkými investicemi  
  • Nižší provozní náklady díky vyššímu stupni automatizace 
  • Celkově zlepšená produktivita a hospodárnost