AM

Je-li použit paralelní přenos signálu a je-li požadován relativně nižší počet zpětných hlášení do řídicího systému, pak je tou správnou volbou díky své jednoduché struktuře právě řídicí jednotka AM.

 

Posuvnými přepínači se při uvádění do provozu stanoví několik parametrů, např. způsob vypínání v koncových polohách.

 

Seřízení proběhne pomocí povelů OTEVŘÍT, STOP, ZAVŘÍT. Jako zpětná hlášení jsou do řídicího systému přeneseny dosažení koncové polohy a souhrnné poruchové hlášení. Tato hlášení se pomocí kontrolek zobrazí i na panelu místního ovládání. Volitelně je možné do řídicího systému přenést nastavení armatury jako signál 0/4 – 20 mA.