Nákup

Nákup

Nákup

Spokojenost zákazníků je naším nejvyšším cílem. A tuto spokojenost chceme neustále zvyšovat.

 

Dobře víme, že nákup výrazným způsobem přispívá k zajištění spokojenosti zákazníků. Nákupní cíle a procesy proto stále přizpůsobujeme přáním a požadavkům našich zákazníků. Ale to ještě nestačí! Do procesu soustavného zkvalitňování musíme rovněž zapojit i své partnery – dodavatele, abychom společně dosáhli optimálních výsledků.

 

V oblasti nákupu je třeba hledat strategické partnery, kteří jsou schopni dodávat technologicky vyspělé, kvalitní i cenově zajímavé produkty a investiční prostředky a rovněž poskytovat příslušné služby ve sjednaném termínu. Dodavatelé by také měli spokojenost zákazníka uznávat za nejvyšší cíl a jejich prioritou by měla být snaha maximálně vycházet vstříc požadavkům a potřebám zákazníků.

 

Úlohou nákupu je jasně a transparentně vysvětlit partnerům naše požadavky, sledovat či korigovat jejich plnění, pravidelně měřit výkonnost partnerů a hodnotit výsledky těchto měření, aby bylo možné případně zahájit a provádět kroky vedoucí k nápravě a zlepšení dodávek.

 

Od našich partnerů očekáváme schopnost reagovat na naše požadavky, transparentně prezentovat své technologické, kvalitativní, cenové a termínové možnosti a kompetence vůči společnosti AUMA Riester GmbH & Co. KG, dodržet příslušné dohody, okamžitě řešit případné problémy, odchylky, kritiky nebo návrhy na zlepšení v rámci dalšího rozvoje a přijímat a realizovat odpovídající opatření v souvislosti s procesem soustavného zkvalitňování dodávek a služeb.

Zde si můžete stáhnout nákupní podmínky.