Řídicí jednotka AC s ochranou proti výbuchu

V zařízeních s možností výskytu výbušných atmosfér musejí být používány přístroje chráněné proti výbuchu. Jsou konstruovány tak, aby se nestaly zápalným zdrojem. Nevytvářejí zápalné jiskry a nemají horké povrchy.

 

Certifikace je realizována ve spolupráci s národními a mezinárodními certifikačními orgány.

 

Pro víceotáčkové pohony SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 a kyvné pohony SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 je díky AUMATIC ACExC k dispozici řídicí jednotka s integrovaným místním řídicím centrem.