Produkty s ochranou proti výbuchu

Know-how expertů AUMA pro Vaši bezpečnost

Dle norem. Kvalifikovaně. S dokumentací.

Pohony s ochranou proti výbuchu, které používáte, musí být bezpečné: 
Z přístrojů nesmí za žádných okolností hrozit jakékoli nebezpečí. Evropská norma EN 60079-17 proto předepisuje pravidelné, periodicky se opakující kontroly a údržbu pohonů s ochranou proti výbuchu vyškoleným personálem. A jejich dokumentaci.
Vy jako provozovatel zařízení / osoba odpovědná za zařízení máte povinnost zajistit bezpečnost pohonů s ochranou proti výbuchu po celou jejich dobu životnosti.

Přenesení odpovědnosti

Jako výrobce disponujeme kompetencí a kvalifikovanými servisními techniky za účelem splnění požadavků dle výše uvedené normy. Za tímto účelem jsme vyvinuli speciální koncept údržby, aby byla zaručena ochrana proti výbuchu na 100 % také po letech. Náš údržbářský a servisní koncept zahrnuje jak kontrolu a údržbu všeobecných funkcí pohonu, tak mimořádných požadavků, které jsou kladeny na ochranu proti výbuchu.

Vaše výhoda

  • Odpovědnost za bezpečný provozu pohonů s ochranou proti výbuchu přenesete v rámci pravidelné povinné kontroly na nás, na výrobce
  • Vytváření plánů kontroly a dokumentace provádíme my
  • Využíváni jsou pouze kvalifikovaní servisní technici
  • Náklady lze přesně vypočítat a nebudou pro Vás představovat nemilé překvapení