Pohony SAEx a SAREx s ochranou proti výbuchu

V zařízeních s možností výskytu výbušných atmosfér musejí být používány přístroje chráněné proti výbuchu. Jsou konstruovány tak, aby se nestaly zápalným zdrojem. Nevytvářejí zápalné jiskry a nemají horké povrchy.

 

Certifikace je realizována ve spolupráci s národními a mezinárodními certifikačními orgány.