Prohlášení o ochraně osobních údajů AUMA Riester GmbH & Co. KG

Úvod

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky. AUMA Riester GmbH & Co. KG (dále „AUMA“, „my“ nebo „nás“) klade velký důraz na bezpečnost údajů svých uživatelů a dodržování ustanovení ochrany osobních údajů. Níže bychom vás chtěli informovat o zpracovávání vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

 

Odpovědná osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědné místo:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-mail: info@auma.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: dsb@auma.com

 

Pojmy

Odborné pojmy použité v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je nutné chápat ve smyslu, jakým je definuje čl. 4 GDPR.

 

Informace ke zpracovávání osobních údajů

Automatizované zpracovávání osobních údajů (soubory Log atd.)

Naše stránky můžete navštívit, aniž byste museli aktivně uvádět informace o své osobě. Při každém zobrazení našich webových stránek nicméně automaticky dochází k ukládání vašich údajů získaných při zobrazení, a to po dobu 14 dní (server-log soubory), jako např. jména vašeho poskytovatele internetového připojení, používaného operačního systému, webových stránek, ze kterých jste na naše webové stránky přišli, dat a délky zobrazení nebo názvu požadovaného souboru, a také z bezpečnostních důvodů, jako např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, IP adresu použitého počítače. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zdokonalování naší nabídky a v žádném případě neumožňují identifikaci vaší osoby. Spojování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Osobní údaje zpracováváme a používáme za následujícími účely:
1. zpřístupnění webových stránek
2. zdokonalení našich webových stránek a
3. zabránění a identifikace závad / nesprávného fungování a také zneužívání našich webových stránek.
Zpracovávání provádíme za účelem sledování našeho oprávněného zájmu zajistit funkčnost a bezchybný a bezpečný provoz webových stránek a také přizpůsobit tyto webové stránky požadavkům uživatelů.

 

Používání souborů Cookie (obecné aspekty, princip fungování, odkazy na vyřazení z webové analýzy, tzv. opt-out, atd.)

Pro atraktivnější návštěvu našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na svých webových stránkách tzv. soubory cookie. Použití souborů cookie slouží našemu oprávněnému zájmu zpříjemnit vám co nejvíce vaši návštěvu našich webových stránek a zakládá se na čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. U souborů cookie se jedná o standardní internetovou technologii pro ukládání a vyvolávání přihlašovacích údajů a informací o používání pro všechny uživatele webových stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vaše koncové zařízení. Umožňují nám mj. ukládat uživatelská nastavení, aby se naše webové stránky mohly zobrazovat na vašem zařízení v optimalizované podobě. Některé soubory cookie, které používáme, jsou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření okna vašeho prohlížeče, opět smazány. Ostatní soubory cookie na vašem koncovém zařízení zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem identifikovat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (tzv. trvale uložené soubory cookie).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o vytvoření souborů cookie byli informováni a mohli se jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo přijímání souborů cookie pro určité případy nebo všeobecně zakázat. Soubory cookie je dále možné následně smazat, aby byly odstraněny údaje, které uložily webové stránky na vašem počítači. Deaktivování souborů cookie (tzv. opt-out) může mít za následek určitá omezení funkčnosti našich webových stránek.

 

Kategorie dotčených osob:          

Návštěvníci webových stránek, uživatelé on-line služeb

Opt-out:                                 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari https://support.apple.com/de-de/HT201265

Právní základ:                

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Příslušně platný právní základ má u odpovídajícího nástroje konkrétní pojmenování.

Oprávněné zájmy:

Ukládání opt-in nastavení, zobrazování webových stránek, zajištění funkčnosti webových stránek, zachování statusu uživatele pro celou internetovou prezentaci, opětovná identifikace pro další návštěvníky webových stránek, uživatelsky přívětivá on-line nabídka, zajištění funkcí chatu

 

On-line marketing

Pro neustálé zvětšování našeho dosahu a stupně známosti naší on-line nabídky zpracováváme osobní údaje v rámci on-line marketingu, zejména v ohledu na potenciální zájmy a za účelem měření efektivnosti našich marketingových opatření.

Za účelem měření efektivnosti našich marketingových opatření a identifikace potenciálních zájmů jsou za tímto účelem ukládány v souborech cookie příslušné informace nebo jsou používány podobné metody. K údajům ukládaným v souborech cookie se může řadit zobrazovaný obsah, navštívené internetové prezentace, nastavení a používané funkce a systémy. Za uvedenými účely nejsou nicméně pravidelně zpracovávány žádné jednoznačné údaje o uživatelích. Údaje jsou poté natolik upraveny, abychom ani my, ani poskytovatel používaných nástrojů neznali skutečnou identitu uživatelů. Takto upravené údaje jsou často ukládány v uživatelských profilech.

V případě ukládání uživatelských profilů je možné údaje při návštěvě jiných on-line nabídek, které používají stejná řešení on-line marketingu, načítat, doplňovat a zajistit jejich dodatečné doplnění na on-line marketingovém serveru.

Úspěšnost našich reklamních sdělení můžeme zjišťovat na základě shromážděných údajů, které nám poskytuje dodavatel řešení našeho on-line marketingu (tzv. měření konverze). V rámci měření konverze můžeme vysledovat, zda příslušné marketingové opatření vedlo u návštěvníka naší on-line nabídky k rozhodnutí pro koupi. Toto vyhodnocení slouží pro analýzu úspěšnosti našeho on-line marketingu.

 

Kategorie dotčených osob:          

Uživatelé webových stránek, uživatelé on-line služeb, zájemci, komunikační partneři, obchodní a smluvní partneři

Kategorie údajů:

Uživatelské údaje (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, čas zobrazení), meta údaje a údaje pro komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresách), údaje o místě, kontaktní údaje, obsah

Účely zpracovávání:

Marketing (částečně založený také na zájmech a vztahující se na chování), měření konverze, vytváření cílových skupin, sledování prokliků, vývoj marketingových strategií a zvyšování efektivnosti kampaní

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Oprávněné zájmy:

Optimalizace a zdokonalování webových stránek, zvyšování ziskovosti, připoutání stávajících zákazníků a získávání nových zákazníků

 

Google Tag manager

Používaná služba:     

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Ochrana dat:               

https://policies.google.com/privacy

Odkaz na opt-out:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

https://myaccount.google.com/

Právní základ: 

Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Oprávněné zájmy: 

Koordinace různých nástrojů, management, snadná ovladatelnost a zobrazení

 

Google Analytics

Používaná služba:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Ochrana dat:               

https://policies.google.com/privacy

Odkaz na opt-out:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

https://myaccount.google.com/

Právní základ:         

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Visable Website Leads

Používaná služba:     

Visable GmbH, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg, Germany

Ochrana dat:  

https://www.visable.com/de_de/datenschutz-20210722              

Právní základ: 

Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Oprávněné zájmy: 

Udržení stávajících a získávání nových zákazníků B2B, zvyšování zisku, efektivní řešení prodejních aktivit B2B

 

Přítomnost na sociálních sítích

Jsme přítomni na on-line sociálních sítích a profesních platformách, na kterých komunikujeme s registrovanými uživateli a snadno s nimi navazujeme kontakt.

Data uživatelů ze sociálních sítí využíváme částečně k průzkumu trhu a vlastní propagaci. Pomocí chování uživatelů, například údajů o zájmech, lze vytvářet a používat uživatelské profily, aby bylo možné přizpůsobit zobrazování reklamy podle zájmů cílových skupin. Za tímto účelem jsou často na koncových zařízeních uživatelů ukládány soubory cookie, částečně bez ohledu na to, zda jste registrovaným uživatelem na sociálních sítích.

Bez ohledu na to, kde je sociální síť provozována, může docházet ke zpracovávání osobních údajů uživatele mimo území Evropské unie, resp. mimo území Evropského hospodářského prostoru. Z toho mohou vyplývat rizika pro uživatele, jelikož by tím například mohlo být znesnadněno uplatňování našich práv.

 

Kategorie dotčených osob:          

registrovaní uživatelé a nezaregistrovaní uživatelé na sociálních sítích

Kategorie údajů:

Kmenové údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), obsah (např. textové údaje, fotografie, videa), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájmy, čas zobrazení), meta údaje a údaje pro komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresy)

Účely zpracovávání:

Rozšíření dosahu, propojení

Právní základ:

Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Oprávněné zájmy:

Interakce a komunikace na sociálních sítích, zvyšování ziskovosti, poznatky o cílových skupinách

 

Instagram

Používaná služba:                

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Ochrana dat:                           

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/about/privacy

Odkaz na opt-out:                           

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Používaná služba:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Ochrana dat: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Odkaz na opt-out:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

LinkedIn

Používaná služba:

LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Ochrana dat:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odkaz na opt-out:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

                                   

Twitter

Používaná služba:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko

Ochrana dat:

https://twitter.com/de/privacy

Odkaz na opt-out:

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

YouTube

Používaná služba:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Ochrana dat:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Odkaz na opt-out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

 

Xing

Používaná služba:

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Ochrana dat:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

           

Plug-iny a integrovaný obsah třetích stran

Do naší on-line nabídky jsme integrovali funkce a obsah, které používají třetí strany. Na základě toho lze integrovat například videa, ilustrace, tlačítka nebo příspěvky (dále jen obsah).

Aby se mohl obsah zobrazovat návštěvníkům naší on-line nabídky, zpracovává příslušná třetí strana mimo jiné IP adresu uživatele, aby bylo obsah možné předat prohlížeči a v něm ho zobrazit. Bez tohoto zpracování není integrace obsahu třetí strany možná.

Informace, které překračují tento rámec, jsou částečně shromažďovány pomocí tzv. pixel-tagů nebo web beaconů, pomocí kterých třetí strana obdrží informace o používání obsahu nebo frekvenci návštěvníků v naší on-line nabídce, technické informace o prohlížeči nebo o operačním systému uživatele, času návštěvy nebo odkazujících webových stránkách. Takto získané údaje jsou uloženy v souborech cookie na koncovém zařízení uživatele. Pro ochranu osobních údajů návštěvníka naší on-line nabídky jsme přijali bezpečnostní opatření, abychom zamezili automatickému odesílání těchto údajů. Tyto údaje jsou odesílány až tehdy, když se klikne na tlačítko, resp. na obsah třetí strany. Za tímto účelem používáme řešení Shariff firmy Heise.

Informace o používání Shariff dle použitého systému CMS jsou uvedeny na odkazu:

https://github.com/heiseonline/shariff

 

Kategorie dotčených osob:

Uživatelé plug-inů

Kategorie údajů: 

Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájmy, čas zobrazení), meta údaje a údaje pro komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), kmenové údaje (např. jméno, adresa)

Účely zpracovávání:

Tvorba naší on-line nabídky, zvyšování dosahu našich reklam na sociálních sítích, sdílení příspěvků a obsahu, marketing založený na sledování zájmů a chování, sledování na různých zařízeních

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Google mapy

Používaná služba:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Ochrana dat: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Odkaz na opt-out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

YouTube

Používaná služba:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Ochrana dat:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Odkaz na opt-out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Kontaktování

V naší on-line nabídce poskytujeme možnost přímého kontaktování nebo získání informací o různých způsobech kontaktování.

V případě kontaktování zpracováváme údaje žadatele v rozsahu potřebném pro zodpovězení, resp. zpracování žádosti. V závislosti na tom, jakým způsobem je s námi navázán kontakt, se mohou zpracovávané údaje lišit.

 

Kategorie dotčených osob:

Žadatelé

Kategorie údajů:

Kmenové údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), obsah (např. textové údaje, fotografie, videa), údaje o používání (např. zájmy, čas zobrazení), meta údaje a údaje pro komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresy).

Účely zpracovávání:

Zpracování žádostí

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předsmluvní opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 

Registrace

Na naší on-line nabídce poskytujeme možnost vytvoření uživatelského účtu. V rámci registrace shromažďujeme údaje o zainteresovaných návštěvnících, které potřebujeme pro vytvoření uživatelského účtu a s tím souvisejících funkcí.

Pro ochranu používání interní sekce shromažďujeme IP adresy a čas zobrazení, aby bylo možné zabránit zneužití uživatelského účtu a neoprávněnému použití. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám, ledaže by tak bylo vyžadováno pro uplatňování našich nároků nebo pokud by nám tak ukládal zákon.

 

Kategorie dotčených osob:

registrovaní uživatelé

Kategorie údajů:

Kmenové údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), obsah (např. textové údaje, fotografie, videa), meta údaje a údaje pro komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresách), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájmy, čas zobrazení)

Účely zpracovávání:

Zjednodušení funkcí webových stránek, plnění smlouvy, připoutání stávajících zákazníků

Právní základ:

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Odesílání údajů

Představujeme společnost s mezinárodní působností a hlavním sídlem v Německu. Údaje návštěvníků naší on-line nabídky jsou ukládány v naší centralizované databázi zákazníků v Německu na základě příslušně platných ustanovení o ochraně osobních údajů a jsou na tomto základě zpracovávány v rámci celého koncernu za interními administrativními účely. Ke zpracování překračující rámec administrativních účelů nedochází.

 

Právní základ:

oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Oprávněné zájmy:

tzv. Malé privilegium koncernu, centralizovaná správa a administrace ve společnosti pro využívání synergických efektů, úsporu nákladů a zvyšování efektivity

 

Pro plnění smluv nebo právních povinností může být vyžadováno, abychom předávali osobní údaje. Pokud nám takto potřebné údaje nebudou poskytnuty, může dojít k tomu, že smlouvu s dotčenou osobou nebude možné uzavřít.

 

Údaje odesíláme do zemí mimo EHS (tzv. třetí země). Děje se tak na základě výše uvedených účelů (přenášení údajů v rámci koncernu anebo jiným příjemcům). K odesílání údajů dochází pouze za účelem plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo na základě předem uděleného souhlasu dotčené osoby. Odesílání údajů k tomu navíc probíhá na základě dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů a zejména podle čl. 44 a násl. GDPR, především na základě rozhodnutí o přiměřenosti vydaných Evropskou komisí nebo na základě určitých záruk (příp. standardních bodů o ochraně osobních údajů, atd.).

 

Délka uložení

Údaje o návštěvnících naší on-line nabídky ukládáme v podstatě tak dlouho, jak je vyžadováno pro poskytování našich služeb nebo pokud tak stanovil orgán vydávající evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, kterými se musíme řídit. Ve všech ostatních případech osobní údaje po splnění účelu, s výjimkou takových údajů, které musíme dále ukládat pro plnění právních povinností (např. pokud máme na základě archivačních lhůt stanovených pro daňové nebo obchodně právní účely povinnost uchovávat např. smlouvy a faktury po určité časové údobí), smažeme.

 

Automatizované rozhodování

Automatizované rozhodování ani profilování nevyužíváme.

 

Právní základy

Podstatné právní základy vyplývají převážně z ustanovení GDPR. Ty doplňují místní zákony členských zemí a jsou uplatňovány spolu nebo jako doplněk k ustanovení GDPR.

Souhlas:

čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro procesy zpracovávání, pro které jsme získali souhlas za určitým účelem.

Plnění smlouvy:

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracovávání, které je vyžadováno pro plnění smlouvy, jíž smluvní strana je dotčenou osobou, nebo pro plnění předsmluvních opatření, která jsou přijata na žádost dotčené osoby.

Právní závazek:

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR slouží jako právní základ pro zpracovávání, které je vyžadováno pro plnění právních závazků.

Životně důležité zájmy:

čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR slouží jako právní základ, pokud je vyžadováno zpracovávání za účelem ochrany životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby.

Veřejný zájem:

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR slouží jako právní základ pro zpracovávání, které je vyžadováno pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo který je plněn na základě veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu.

Oprávněný zájem:

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR slouží jako právní základ pro zpracovávání, které je vyžadováno pro ochranu oprávněného zájmu odpovědné osoby nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a základní svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména tehdy, pokud se v případě dotčené osoby jedná o dítě.

 

Práva dotčených osob

Právo na informace:

Dotčené osoby mají podle čl. 15 GDPR právo na požadování potvrzení, zda zpracováváme příslušné údaje. Můžete požadovat informace o těchto údajích a také další informace uvedené v čl. 15 odst. 1 GDPR a kopii svých údajů.

Právo na změnu:

Dotčené osoby mají dle čl. 16 GDPR právo na požadování změny nebo doplnění údajů, které se jich týkají nebo které o nich zpracováváme.

Právo na smazání:

Dotčené osoby mají dle čl. 17 GDPR právo na požadování okamžitého smazání údajů, které se jich týkají. Případně po nás mohou požadovat dle čl. 18 GDPR omezení zpracovávání svých osobních údajů.

Právo na předávání údajů:

Dotčené osoby mají dle čl. 20 GDPR právo požadovat, abychom jim poskytli osobní údaje, které nám o sobě sdělili, a abychom je předali jiné odpovědné osobě.

Právo na podání stížnosti:

Dotčené osoby mají dále právo na podání stížnosti svému příslušnému místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů dle ustanovení čl. 77 GDPR.

Právo na podání námitky:

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst.1 str. 1 písm. f) GDPR, mají dotčené osoby právo, dle čl. 21 GDPR na podání námitky proti zpracovávání svých osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z jejich mimořádné situace nebo pokud je podání námitky namířeno proti přímé propagaci. V posledním z výše uvedených případů mají dotčené osoby obecné právo na podání námitky, které umožňujeme využít bez udání informace o mimořádné situaci.

 

Právo na odvolání souhlasu

Některé procesy zpracovávání osobních údajů jsou možné pouze na základě výslovného souhlasu dotčené osoby. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem stačí, když nám zašlete neformální zprávu resp. e-mail na adresu dsb@auma.com. Právoplatnost zpracovávání osobních údajů není odvoláním souhlasu až do jeho provedení dotčena.

 

Externí odkazy

Na našich webových stránkách jsou uvedeny odkazy na on-line nabídky jiných poskytovatelů. Tímto bychom chtěli upozornit na skutečnost, že na obsah na odkazovaných on-line nabídkách ani na dodržování ustanovení ochrany osobních údajů jinými poskytovateli nemáme jakýkoli vliv.

 

Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tato upozornění na ochranu osobních údajů, pokud dojde ke změnám v naší on-line nabídce, a to na základě dodržení platných zákonů o ochraně osobních údajů, aby tyto modifikace splňovaly požadavky zákonných předpisů.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro obchodní partnery