Kyvné převodovky

 

Kyvné převodovky se používají všude tam, kde je pro ovládání regulačního tělesa vyžadován kyvný pohyb o velikosti 90°. Kyvné převodovky GS tvoří společně s víceotáčkovými pohony SA kyvný servopohon.

 

Tím lze dosáhnout jmenovitého momentu až 675 000 Nm. Tyto kombinace doplňují výrobní řadu SQ pro kyvné armatury. GS jsou vhodné pro řídicí režim a krokový režim a regulační režim. Možný kyvný úhel > 90° a pro prokluzující použití.

 

Převodovka GQB je vhodná pro použití, u kterých je vyžadována jednoduchá, cenově výhodná převodovka. GQB jsou vhodné výhradně pro řídicí režim a krokový režim. Kyvný úhel je omezen maximálně na 90°.

 

Kyvná převodovka GHE se používá pro ruční ovládání kyvných armatur na lodích.

 

Kyvné převodovky se stojanem a pákou nabízí poté optimální řešení, pokud lze armatury ovládat z prostorových důvodů pouze pomocí tyčového mechanismu, jako např. klapky.

Řídicí režim nebo regulační režim

Třída A: OTEVŘENO-ZAVŘENO nebo-li uzavírací režim. Servopohon musí armaturu přestavit z úplné otevřené polohy do úplné zavřené polohy a obráceně.

Třída B: Polohování, krokování nebo také krokovací režim. Servopohon musí armaturu příležitostně přestavit do libovolné polohy (úplná otevřená poloha, mezipoloha a úplná uzavřená poloha).

Třída C: Regulace nebo také regulační režim. Servopohon musí armaturu pravidelně přestavovat do libovolné polohy mezi úplnou otevřenou polohu a úplnou uzavřenou polohu.