AC SIL a ACExC SIL

Řídicí jednotkou servopohonu AC 01.2-SIL, resp. ACExC 01.2-SIL nabízí AUMA moderní řídicí jednotku pro maximální bezpečnostní požadavky. Servopohony SA .2 a SQ .2 s touto řídicí jednotkou mohou být používány v bezpečnostních systémech do SIL 3.

 

Řídicí jednotky servopohonu AC 01.2 v provedení SIL obsahují přídavný SIL modul, který je odpovědný za vykonávání bezpečnostních funkcí. Dojde-li na zařízení k nouzové situaci a je-li vyžadována bezpečnostní funkce, bude vynechána standardní logika řídicí jednotky AC a bezpečnostní funkce bude provedena pomocí bezpečného modulu SIL. Bezpečnostní funkce má vždy přednost před normálním provozem.

 

Servopohony SA .2 a SQ .2 s touto řídicí jednotkou servopohonu byly certifikovány institutem TÜV Nord. Jsou vhodné pro následující bezpečnostní funkce:

  • Bezpečné OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ (ESD) do SIL 2 (jednokanálový systém), resp. SIL 3 (redundantní systém) podle IEC 61508 Ed. 2
  • Bezpečné ZASTAVENÍ do SIL 2 (jednokanálový systém) podle IEC 61508 Ed. 2
  • Hlášení bezpečných koncových poloh do SIL 2 podle IEC 61508 Ed. 2, resp. do PL c podle EN ISO 13849 (není součástí certifikátu, za tímto účelem je k dispozici samostatné prohlášení výrobce)