Komunikační systémy

Jedním z hlavních argumentů pro používání technologie Fieldbus je snížení nákladů. Zavedení sériové komunikace do procesní automatizace se kromě toho stalo podnětem pro další inovace v oblasti provozních zařízení, a tím i servopohonů. Koncepce ke zvýšení efektivity, jako jsou dálková parametrizace nebo systém Plant Asset Management, by bez sběrnice Fieldbus nebyly myslitelné.

 

Servopohony AUMA s rozhraními Fieldbus tak v této oblasti reprezentují nejnovější stav techniky.