Modbus TCP

[Translate to Čeština:] Modbus TCP

Modbus TCP je komunikační protokol pro průmyslovou automatizační techniku založený na technologii Ethernet. Modbus TCP odpovídá přímé přeměně zavedeného protokolu Modbus (RTU) na komunikaci založenou na protokolu TCP/IP. Stávající aplikace s protokolem Modbus tak mohou velmi snadno využívat zabezpečenou, na spojení orientovanou výměnu procesních dat prostřednictvím stávající sítě Ethernet.

 

Modbus TCP má následující speciální charakteristiky:

  • Výměna dat na základě principu dotaz/odpověď, založená na spojení TCP/IP
  • Vhodný pro jednoduché požadavky v reálném čase (časy cyklů cca 100 ms)
  • Je z podstaty založen na standardních síťových komponentech (switch atd.) a IT praktikách
  • Velmi jednoduchý a univerzální protokol, v podstatě se jedná o transparentní přeměnu protokolu Modbus RTU
  • Komunikace/routing bez speciální brány napříč segmenty sítě

 

Na rozdíl od jiných protokolů dokáže protokol Modbus pracovat se zpožděnými zprávami,
které se často vyskytují např. u modemových připojení nebo bezdrátových sítí.
Modbus díky tomu umožňuje spolehlivé řízení, monitoring přístrojů a evidenci dat i na dálku.

 

Servopohony AUMA s řídicí jednotkou servopohonu AC. 2 podporované Modbus TCP, lze je snadno a flexibilně integrovat do nejrůznějších typů sítí.