Dílenský servis

Kompetence výrobce pro Váš užitek

Servis u nás. Nejnovější díly a informovaný personál.

Využijte nejlepšího servisu také při údržbě a opravách a renovaci: Dílenský servis AUMA.  
Specialisté AUMA jsou vždy vyškoleni dle nejnovějšího stavu techniky, ať již se jedná o servopohony, řídící jednotky nebo převodovky.
Zaručeno je to díky neustálé interní komunikaci a pravidelným školením.

Vaše výhoda

 • Kontrola s předběžným rozpočtem nákladů (bezplatně)
 • Dodání nového zařízení (na přání)
 • Cílená údržba a opravy / výměna pouze vadných dílů 
 • Kompletní renovace pro obnovení původního stavu 
 • Dovybavení / přestavba
 • Revize / údržba
 • Přejímka otestovaného produktu
 • Využití vysoké dostupnosti náhradního dílu 
 • Nasazení kvalifikovaných servisních techniků AUMA

 

Přepravní logistika

Optimální časový management – také v logistice.
Dílenský servis začíná, resp. nekončí údržbou a opravami Vašich pohonů. Postaráme se také o jakékoli Vaše logistické požadavky.
 • Služba vyzvednutí a doručení Vašeho pohonu 
 • Specifická řešení Vašich logistických požadavků 
 • Pověření požadovaného poskytovatele logistických služeb