Pohony SAV a SARV s ACV s proměnnými otáčkami

S víceotáčkovými pohony SAV .2 pro řídicí režim a SARV .2 pro regulační režim v kombinaci s inteligentní řídicí jednotkou ACV .2 doznala osvědčená konstrukční řada SA/SAR rozšíření o varianty s proměnnými otáčkami. S širokým poměrem proměnných otáček stanovuje AUMA nová měřítka.

 

Víceotáčkové pohony konstrukční řady SAV jsou koncipovány pro řídicí režim a krokovací režim (třídy A a B) / (krátkodobý provoz S2 – 15 min). Speciální koncepce pro delší provozní doby jsou k dispozici pro provoz S2 – 30 min.

 

Víceotáčkové pohony konstrukční řady SARV jsou koncipovány pro regulační režim (třída C) S4 – 25 %. Speciální provedení pro S4 – 50 % jsou rovněž k dispozici.