[Translate to Čeština:] Extreme Umgebungsbedingungen

Okolní podmínky

Servopohony AUMA se používají po celém světě a svoji službu vykonávají spolehlivě po dlouhá léta i za obtížných podmínek.

 

Extrémní okolní podmínky

Vysoce kvalitní antikorozní ochrana pohonů AUMA odolává i těm nejtvrdším okolním podmínkám v těžebním, papírenském nebo cementárenském průmyslu.

 

Regulační pohony od AUMA garantují i při dlouhodobém provozu přesnost polohování a krátké reakční časy, které jsou vyžadovány v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

 

Do velmi stísněných prostor, například na lodích, nabízí AUMA vlastní, mimořádně kompaktní konstrukční řadu.