Lineární servopohony

Elektrické lineární pohony pro provádění lineárního pohybu, např. u ventilů, mohou být kombinací víceotáčkového pohonu SA ... s lineární jednotkou LE.

Pokud je nutné spustit tyčový mechanismus, lze namontovat lineární jednotku LE také na stojan.

Řídicí režim nebo regulační režim

Třída A: OTEVŘENO-ZAVŘENO nebo-li uzavírací režim. Servopohon musí armaturu přestavit z úplné otevřené polohy do úplné zavřené polohy a obráceně.

Třída B: Polohování, krokování nebo také krokovací režim. Servopohon musí armaturu příležitostně přestavit do libovolné polohy (úplná otevřená poloha, mezipoloha a úplná uzavřená poloha).

Třída C: Regulace nebo také regulační režim. Servopohon musí armaturu pravidelně přestavovat do libovolné polohy mezi úplnou otevřenou polohu a úplnou uzavřenou polohu.