Cloud AUMA

S cloudem AUMA nabízí společnost AUMA inovativní nástroj pro efektivní a cenově výhodnou správu provozních zařízení, údržbu a opravy servopohonů AUMA a trvalé zajištění disponibility zařízení.

Průmysl 4.0 pro servopohony

Cloud AUMA je interaktivní platforma s jednoduchým ovládáním, pomocí které lze shromažďovat a vyhodnocovat podrobné údaje o všech servopohonech v jednom zařízení. Provozovatelé zařízení mohou včas identifikovat vysoké zatížení nebo potenciální potřebu údržby a zahájit příslušná opatření, aby se zamezilo neočekávaným výpadkům.

Správa provozních zařízení, údržba a opravy podle aktuálního stavu

Cloud AUMA disponuje inteligentními algoritmy pro analýzu a hodnocení rozsáhlých provozních údajů, které automaticky poskytují servomotory AUMA. Na základě předávaných údajů, např. doba provozu motoru, teplota, vibrace, točivý moment, výstražné hlášení a porucha, se v cloudu AUMA vypočítávají vypovídající ukazatele, například dostupnost servomotorů. Zařízení a ukazatele jsou přehledně zobrazeny.

Provozovatel zařízení získává celkový obraz o zatížení, kterým byly servopohony – a armatury – dosud vystaveny. Údržbu a opravy můžete naplánovat na základě skutečného stavu zařízení. Pokud se na zařízení vyskytnou problémy, poskytují ukazatele i návod na vyhledávání závad.

V několika krocích lze vytvořit digitální přehled o provozních zařízení pro všechny instalované servopohony. Pomocí asistenční aplikace AUMA lze zjistit a nahrát do cloudu AUMA všechny údaje o provozu a zařízeních. Tuto činnost může provádět personál zařízení nebo ji může převzít servis společnosti AUMA. Rovněž jsou možná automatická řešení.

Online přístup ke všem údajům o zařízeních a k dokumentům

Prostřednictvím cloudu AUMA navíc získáte přímý přístup k veškeré dokumentaci jakéhokoliv zařízení AUMA. Jedná se o návody k obsluze, technické datové listy, schémata zapojení, datové listy zakázky atd. Odpadá pracné vyhledávání tištěných podkladů.

Sestavení a sledování servisních požadavků

Budete-li potřebovat přesnější diagnostiku, předáte data z cloudu rychle a snadno servisu AUMA. Díky tomu lze provádět podrobnou vzdálenou diagnostiku, snižovat náklady na servisní zásahy v místě zařízení a rychleji odstraňovat problémy. Stav servisních požadavků můžete kdykoliv sledovat v cloudu AUMA.

Jednoduše vyzkoušejte

Jako webová aplikace běží cloud AUMA v každém prohlížeči a nevyžaduje žádnou instalaci. Stačí se pouze jednorázově registrovat za účelem používání všech digitálních služeb AUMA. Používání cloudu AUMA je bezplatné až pro 100 zařízení.

Otevřete tento odkaz: https://cloud.auma.com/

 

Pokud se chcete zeptat na cokoliv v souvislosti s cloudem AUMA, napište nám na adresu

produktovém letáku