REACH

Společnost AUMA Riester GmbH & Co. KG produkuje jako následný uživatel výrobky ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Proto podléháme informační povinnosti v souladu s článkem 33 tohoto nařízení a tímto Vás informujeme, že naše produkty obsahují složky, ve kterých je látka olovo (CAS číslo: 7439-92-1) obsažena více než 0,1 %. Referenční hodnotou je zde nejmenší výrobek v rámci složeného výrobku.

 

Kovové olovo je pevně vázáno jako slitinová složka. Nehrozí žádné riziko spojené s manipulací, použitím nebo recyklací našich výrobků.

 

Máte-li další otázky týkající se implementace nařízení REACH v naší společnosti, jsme Vám kdykoliv k dispozici.