[Translate to Suomalainen:] INDUSTRIAL ETHERNET

Industrial Ethernet

Klassinen Ethernet on nykyisin toimistoympäristössä toimivien, kaapelilla liitettyjen tietoverkkojen johtava standardi. ”Industrial Ethernet” kuvastaa edelleenkehityksiä, jotka tekevät Ethernetistä käytettävän myös teollisen automatisoinnin haastavissa reunaolosuhteissa.

 

 

Industrial Ethernet tarjoaa useita teknisiä etuja:

 

 • Reaaliaikaisten ja IT-tietojen siirto yhteisellä välineellä
 • Lähes rajoittamaton määrä laitteita ja verkon laajennuksia
 • Joustavat topologiat, helposti skaalattava ja laajennettava
 • Myös erittäin suurten datamäärien nopea siirto
 • Verkkopalvelinten ja IoT-liitäntöjen, kuten OPC UA, integrointi laitteeseen
 • Helppo pääsy laitetietoihin kenttätasolta ilman proprietäärisiä yhdyskäytäviä
 • Luotettava käytössä, ei monimutkaista terminointia, helppo huolto
 • Luotettava tulevaisuudenkin käytössä

Industrial Ethernetin tyypillinen topologia

[Translate to Suomalainen:] [Translate to Deutsch:] Industrial Ethernet Topology

Industrial Ethernetin käytössä ennen kaikkea sellaiset tekijät kuten hyvä saatavuus, luotettava kommunikointi sekä laitteen vaihto käytön aikana ovat tärkeitä. Silloin käytetään ennen kaikkea niitä protokollia, jotka ovat jo saatavilla kenttäväyläprotokollan muodossa ja voidaan siten integroida saumattomasti johtotekniikkaan. Niitä ovat PROFINETin lisäksi myös EtherNet/IP ja Modbus TCP.

 

 

Liitännät

 • Lisätietoja

  • Rakenteelliset ominaisuudet

   • Standardin IEEE 802.3 mukainen tiedonsiirto
   • Ethernet Switches -kytkimet koordinoivat tiedonsiirtoa ja estävät törmäyksiä linjalla
   • Point-to-point-yhteys kytkinten välissä
   • Samanaikainen tiedonsiirto sekä lähetys- että myös vastaanottosuunnassa
   • Integroidulla switch-toiminnolla varustetut kenttälaitteet sallivat linjat ja/tai rengastopologiat kenttätasolla
   • 100 m:n johtopituus verkkolaitteiden välillä lankayhteyksissä (Twisted-Pair)
   • Hybridit verkot eri tiedonsiirtojärjestelmillä (LWL, WLAN…)