Toimilaitteet SVM ja SVMR

Integroidulla ohjausyksiköllä varustetut pienet sähkökäyttöiset venttiilitoimilaitteet.

Kaikki parametrit asetellaan suoraan toimilaitteeseen. Ohjausyksikkö sisältää kytkentälaitteita, teholähteen ja liitännän automaatiojärjestelmään. Ohjausyksikkö pysäyttää toimilaitteen venttiilin saavutettua pääteasennon. Näin tapahtuu myös silloin, kun moottori on ylikuumentunut tai suurin sallittu vääntömomentti on ylittynyt.

 

Kaikki kotelon osat ovat pronssia ja kotelon ulkopuolella olevat ruuvit puolestaan ruostumatonta terästä. Näin laite kestää rajoituksetta merivettä, myös pitkäaikaisessa käytössä.

 

SVM-toimilaitteet on mitoitettu AUKI-KIINNI-käyttöön ja paikoituskäyttöön (luokat A ja B) / (osa-aikakäyttö S2 - 15 min).
SVMR-toimilaitteet on puolestaan mitoitettu säätökäyttöön (luokka C) S4 - 40 %.