Toiminnallinen turvallisuus – SIL

Jos järjestelmät voivat aiheuttaa vahinkotilanteessa huomattavaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle, järjestelmät varustetaan yhä useammin turvajärjestelmillä, joiden ansiosta järjestelmän turvallisuus säilyy tai on palautettavissa myös vahinkotilanteissa. Tällaiset järjestelmät suunnitellaan toiminnallista turvallisuutta koskevien kansainvälisten standardien IEC 61508, IEC 61511 ja EN ISO 13849 mukaisesti.

 

Myös AUMA-toimilaitteita käytetään turvallisuuskriittisissä järjestelmissä, jolloin ne parantavat osaltaan teknisten järjestelmien käyttöturvallisuutta. AUMA tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, jotka on testattu uusimpien standardien mukaisesti ja jotka soveltuvat erilaisiin turvallisuusvaatimuksiin.

Toimilaitteiden ohjausyksiköt AC-SIL ja ACExC-SIL

Toimilaitteen ohjausyksikköjen AC 01.2 ja ACExC 01.2 SIL-versiot on kehitetty siten, ne täyttävät tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Laitteet sisältävät erillisen turvatoiminnoille tarkoitetun SIL-moduulin.

 

Tällaisella toimilaitteen ohjausyksiköllä varustetuilla toimilaitteilla SA .2 ja SQ .2 on TÜV Nord -laitoksen sertifiointi. Nämä toimilaitteet soveltuvat seuraaviin turvatoimintoihin:

  • Turvallinen AVAUS/SULKEMINEN (ESD) SIL 2 -tasoon saakka (yksikanavainen järjestelmä) tai SIL 3 -tasoon saakka (redundantti järjestelmä) standardin IEC 61508 2. painoksen mukaisesti
  • Turvallinen PYSÄYTYS SIL 2 -tasoon saakka (yksikanavainen järjestelmä) standardin IEC 61508 2. painoksen mukaisesti
  • Turvallinen pääteasentojen takaisinkytkentä SIL 2 -tasoon saakka standardin IEC 61508 2. painoksen mukaisesti tai PL c -suoritustasoon saakka standardin EN ISO 13849 mukaisesti (ei kuulu sertifikaatin piiriin, tämän osalta on saatavissa erillinen valmistajan ilmoitus)

Lisätietoja ja lisää tuotteita

 

Toiminnallinen turvallisuus – SIL

Fail-safe-yksiköt FQM-SIL ja FQMEx-SIL

Turvatoiminnon on usein oltava käytettävissä vielä senkin jälkeen, kun sähkönsyöttö prosessijärjestelmään on katkennut.

 

Fail-safe-yksikkö FQM on AUMAn turvallinen toimilaiteratkaisu, joka mahdollistaa venttiilien avaamisen ja sulkemisen hätätilanteessa myös sähkönsyötön katkettua. Hätätilanteessa tarvittavan vääntömomentin tuottaminen tapahtuu täysin mekaanisesti rullajouseen varastoituneen energian avulla. Innovatiivisella rullajousimoottorilla on merkittäviä etuja perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

 

Fail-safe-yksikön FQM SIL-versio on exidan sertifioima. Yksikkö soveltuu seuraaviin turvatoimintoihin:

  • Turvallinen AVAUS/SULKEMINEN (ESD) ilman ulkoista virransyöttöä SIL 2 -tasoon saakka (yksikanavainen järjestelmä) tai SIL 3 -tasoon saakka (redundantti järjestelmä) standardin IEC 61508 2. painoksen mukaisesti
  • Turvallinen pääteasentojen takaisinkytkentä SIL 2 -tasoon saakka standardin IEC 61508 2. painoksen mukaisesti tai suoritustasoon PL c saakka standardin EN ISO 13849 mukaisesti

 

Lisätietoja ja lisää tuotteita

Toiminnallinen turvallisuus – SIL

AUMA-tuotteiden SFC-mallit

Valituista AUMAn toimilaitteista, toimilaitteiden ohjausyksiköistä ja vaihteista on saatavissa lisäksi myös kokoonpanoja, jotka SFC-vaatimusten mukaisia (Safety Figures Calculated). Tällaiset mallit soveltuvat kohteisiin, joissa turvallisuudelle asetetaan kohtalaisia tai vain vähäisiä vaatimuksia. AUMA on suorittanut yhteistyössä exidan kanssa näille tuotteille laitteistoarvioinnin ja määrittänyt turvallisuuteen liittyviä tunnuslukuja käytännön kokemuksen ja/tai geneeristen tietojen perusteella. Saatavissa on tuotteita turvatoimintoihin ”turvallinen ajo suuntaan AUKI/KIINNI”, ”turvallinen pysäytys” ja ”turvallinen pääteasentojen takaisinkytkentä” SIL 1 tai SIL 2 -tasoille saakka.