Räjähdyssuojauksella varustetut toimilaitteet SQEx ja SQREx

Jos laitteistot sijaitsevat räjähdysvaarallisissa ympäristöolosuhteissa, niissä on käytettävä räjähdyssuojauksella varustettuja laitteita. Nämä laitteet on suunniteltu siten, ettei niistä voi tulla syttymislähteitä. Laitteet eivät tuota sytytyskipinöitä eikä laitteiden yhteydessä esiinny kuumia pintoja.

 

Sertifiointi suoritetaan yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sertifiointilaitosten kanssa.