Toimilaitteet SVC ja SVCR

Integroidulla ohjausyksiköllä varustetut pienet sähkökäyttöiset venttiilitoimilaitteet.

Kaikki parametrit asetellaan suoraan toimilaitteeseen.

Ohjausyksikkö sisältää kytkentälaitteita, teholähteen ja liitännän automaatiojärjestelmään. Ohjausyksikkö pysäyttää toimilaitteen venttiilin saavutettua pääteasennon. Näin tapahtuu myös silloin, kun moottori on ylikuumentunut tai suurin sallittu vääntömomentti on ylittynyt.

 

Kaikki kotelon osat ovat alumiinia. Toimilaite on siten hyvin kevyt.

 

SVC-toimilaitteet on mitoitettu AUKI-KIINNI-käyttöön ja paikoituskäyttöön (luokat A ja B) / (osa-aikakäyttö S2 - 15 min). SVCR-toimilaitteet on puolestaan mitoitettu säätökäyttöön (luokka C) S4 - 40 %.