Kartioratasvaihteilla varustetut yhdistelmät

Jos vaikutussuuntaa on muutettava 90 astetta, SA-monikierrostoimilaitteiden yhteydessä käytetään AUMAn GK-kartioratasvaihteita.

 

Ulostulomomentin voi näin kasvattaa moninkertaiseksi.