Tietosuojailmoitus AUMA Riester GmbH & Co. KG

Johdanto

Kiitos vierailustasi verkkosivullamme. Käyttäjien tietojen turvallisuus ja tietosuojasäännösten noudattaminen on AUMA Riester GmbH & Co. KG:lle (seuraavassa: ”AUMA” tai ”me”) on erittäin tärkeää, minkä vuoksi kerromme sinulle seuraavassa henkilötietojesi käsittelystä verkkosivullamme.

 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Puh.: +49 7631 809 1250

Sähköposti: info@auma.com

 

Tietosuojavastaava:

Sähköposti: dsb@auma.com

 

Käsitteet

Tässä tietosuojailmoituksessa käytettävät oikeudelliset käsitteet on ymmärrettävä siten kuin ne on määritetty yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa.

 

Tietojen käsittelyä koskevia huomautuksia

Automatisoitua tietojen käsittely (lokitiedostot jne.)

Voit vierailla sivustollamme ilman, että sinun tarvitsee ilmoittaa aktiivisesti henkilötietojasi. Tallennamme kuitenkin automaattisesti sivuston käyttöä koskevia tietoja (palvelimen lokitiedostot) joka kerta, kun avaat verkkosivumme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttämäsi Internet-operaattorin nimi, käytettävä käyttöjärjestelmä, verkkosivu, jolta olet siirtynyt sivullemme, vierailun päivämäärä ja kesto tai pyydetyn tiedoston nimi samoin kuin turvallisuussyistä (esimerkiksi verkkosivustoomme kohdistettujen hyökkäysten tunnistamiseksi) käytettävän tietokoneen IP-osoite. Kyseisten tietojen tallennusaika on tällöin 14 vuorokautta. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan palvelutarjontamme parantamiseen, eikä tietojen perusteella ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1 f).
Käsittelemme ja käytämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
1. verkkosivun käytön mahdollistamiseen
2. verkkosivujemme parantamiseen
3. virheiden/toimintahäiriöiden sekä verkkosivun väärinkäytön ehkäisemiseen ja tunnistamiseen.
Käsittely palvelee oikeutettuja etujamme varmistaa verkkosivuston asianmukainen toiminta sekä häiriötön ja turvallinen käyttö samoin kuin tehdä sivustosta käyttäjän vaatimusten mukainen.

 

Evästeiden käyttö (yleistä, toimintatapa, opt-out-linkit jne.)

Jotta vierailu verkkosivustollamme olisi miellyttävä kokemus ja jotta määrättyjen toimintojen käyttö olisi mahdollista, käytämme sivustollamme niin sanottuja evästeitä. Evästeiden käyttö palvelee oikeutettua etuamme tehdä vierailustasi sivustollamme mahdollisimman miellyttävä kokemus ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti. Evästeet ovat vakiintunut Internet-teknologia, jota käytetään kaikkien verkkosivuston käyttäjien kirjautumistietojen ja muiden käyttötietojen tallentamiseen ja hakemiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat päätelaitteellesi. Niiden avulla pystymme tallentamaan muun muassa käyttäjäasetuksia, joiden ansiosta verkkosivustomme on mahdollista esittää laitteellesi sopivassa muodossa. Osa käyttämistämme evästeistä katoavat muistista heti selainistunnon päättymisen jälkeen (niin kutsuttuja ”istuntokohtaisia evästeitä”), ts. suljettuasi käyttämäsi selaimen. Muut evästeet säilyvät päätelaitteellasi (niin kutsuttuja ”pysyvät evästeet”), jolloin AUMA tai sen kumppaniyritykset pystyvät tunnistamaan selaimesi seuraavan vierailusi yhteydessä.

Voit määritellä selaimesi asetukset siten, että saat tiedon evästeiden tallentumisesta. Näin voit päättää tapauskohtaisesti, hyväksytkö evästeiden käytön vai haluatko estää evästeiden tallentumisen joko määrätyissä tapauksissa tai kokonaan. Evästeiden poistaminen on mahdollista myös jälkeenpäin. Näin sinun on mahdollista poistaa verkkosivuston tietokoneellesi tallentamat tiedot. Evästeiden poistaminen käytöstä (niin sanottu ”opt-out”-toimenpide) voi rajoittaa verkkosivustomme toimintaa.

 

Rekisteröityjen luokat:          

Verkkosivuston vierailijat, sähköisten palvelujen käyttäjät

Opt-out:                                 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari https://support.apple.com/de-de/HT201265

Oikeusperusta:                

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta); oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta).

Kulloinkin kyseeseen tuleva oikeusperusta on ilmoitettu yksiselitteisesti kulloisenkin työkalun yhteydessä.

Oikeutetut edut:

opt-in-preferenssien tallennus, verkkosivuston esitystapa, verkkosivuston toimivuuden varmistaminen, käyttäjätilan säilyttäminen koko verkkosivuston alueella, verkkosivuston vierailijoiden tunnistaminen uudelleen, käyttäjäystävälliset verkkopalvelut, chat-toiminnon toimintakyvyn turvaaminen

 

Verkkomarkkinointi

Kasvattaaksemme jatkuvasti verkkopalvelujemme tavoittavuutta ja tunnettuutta käsittelemme henkilötietoja verkkomarkkinoinnin yhteydessä. Tarkoituksenamme on tällöin erityisesti selvittää mahdollisia kiinnostuksen kohteita ja mitata markkinointitoimiemme tehokkuutta.

Markkinointitoimiemme tehokkuuden mittaamista ja mahdollisten kiinnostuksen kohteiden tunnistamista varten käytämme joko evästeitä, joihin tallennetaan näiden tarkoitusten kannalta olennaisia tietoja, tai muita samankaltaisia menetelmiä. Evästeisiin tallennetut tiedot voivat koskea esimerkiksi tarkasteltuja sisältöjä, vierailtuja verkkosivuja, asetuksia sekä käytettyjä toimintoja ja järjestelmiä. Edellä kuvattuihin tarkoituksiin ei yleensä kuitenkaan käytetä käyttäjien salaamattomia tietoja. Tietoja muokataan tällöin siten, että käyttäjien todellinen henkilöllisyys ei tule meidän eikä käytettävän työkalun toimittaneen yrityksen tietoon. Näin muokatut tiedot tallennetaan usein käyttäjäprofiileihin.

Käyttäjäprofiilien tallentamisen tapauksessa tiedot voi lukea muihin samaa verkkomarkkinointimenetelmää käyttäviin verkkopalveluihin suuntautuvien vierailujen yhteydessä, minkä perusteella tietoja voi täydentää verkkomarkkinointimenetelmän toteutukseen käytettävällä palvelimella.

Pystymme arvioimaan sivuillamme näkyvän mainonnan onnistumista verkkomarkkinointimenetelmän tarjoajan käyttöömme antamien koostettujen tietojen perusteella (ns. konversiomittaus). Näiden konversiomittausten perusteella pystymme arvioimaan, onko jokin markkinointitoimi johtanut verkkopalveluissamme vierailleen käyttäjän ostopäätökseen. Tämä arvioinnin tarkoituksena on arvioida verkkomarkkinointimme onnistumista.

 

Rekisteröityjen luokat:          

Verkkosivuston vierailijat, sähköisten palvelujen käyttäjät, kiinnostuneet osapuolet, viestintäkumppanit, liike- ja sopimuskumppanit

Tietoluokat:

Käyttäjätiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöihin, vierailuajankohdat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sijaintitiedot, yhteystiedot, sisältötiedot

Käsittelyn tarkoitukset:

Markkinointi (osin myös kiinnostuksen kohteiden pohjalta ja käyttäytymisen perusteella), konversiomittaus, kohderyhmien muodostaminen, napsautuskertojen seuranta (click tracking), markkinointistrategioiden kehittäminen ja kampanjoiden tehokkuuden parantaminen

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta); oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta)

Oikeutetut edut:

Verkkosivuston optimointi ja jatkokehitys, voiton kasvattaminen, asiakasuskollisuus ja uusien asiakkaiden hankkiminen

 

Google Tag Manager

Käytettävä palvelu:     

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Tietosuoja:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-out-linkki:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://myaccount.google.com/

Oikeusperusta: 

Oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta)

Oikeutetut edut: 

Erilaisten työkalujen yhteensovittaminen, hallintamahdollisuudet, työkalujen käytön ja esittämisen helppous

 

Google Analytics

Käytettävä palvelu:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Tietosuoja:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-out-linkki:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://myaccount.google.com/

Oikeusperusta:         

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

 

Visable Website Leads

Käytettävä palvelu:     

Visable GmbH, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg, Germany

Tietosuoja:  

https://www.visable.com/de_de/datenschutz-20210722              

Oikeusperusta: 

Oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta)

Oikeutetut edut: 

asiakassuhteen vahvistaminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen B2B-liiketoiminnassa, voiton kasvattaminen, B2B-myyntitoiminnan toteuttaminen tehokkaasti

 

Sivut sosiaalisessa mediassa

Pidämme yllä sivustoja sosiaalisissa medioissa ja uraportaaleissa, sillä pystymme siten keskustelemaan ja olemaan helposti yhteydessä kyseisiin palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien kanssa.

Sosiaalisten medioiden käyttäjien tietoja käytetään osin markkinatutkimuksia varten ja siten mainontatarkoituksessa. Käyttäjien verkkokäyttäytymisen (esimerkiksi ilmoitettujen kiinnostuksen kohteiden) perusteella on mahdollista luoda ja käyttää käyttäjäprofiileja, joiden perusteella sivuilla näkyvät mainokset voidaan sovittaa kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tätä tarkoitusta varten käyttäjien päätelaitteille tallennetaan yleensä evästeitä, osin riippumatta siitä, oletko rekisteröitynyt sosiaalisen median käyttäjäksi.

Sosiaalisen median ylläpitopaikasta riippuen käyttäjätietojen käsittely voi tapahtua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tästä voi aiheutua riskejä käyttäjille, sillä käyttäjien voi olla tällöin esimerkiksi tavanomaista hankalampaa vaatia oikeuksiaan.

 

Rekisteröityjen luokat:          

sosiaalisten medioiden rekisteröityneet käyttäjät ja rekisteröitymättömät käyttäjät

Tietoluokat:

Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisällölliset tiedot (esim. tekstiviestit, valokuvat, videot), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostuksen kohteet, vierailuajankohdat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite)

Käsittelyn tarkoitukset:

Tavoittavuuden kasvattaminen, verkottuminen

Oikeusperusta:

Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta), suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

Oikeutetut edut:

Vuorovaikutus ja viestintä sosiaalisen median sivustoilla, voiton kasvattaminen, kohderyhmistä saadut tiedot

 

Instagram

Käytettävä palvelu:                

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Tietosuoja:                           

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out-linkki:                           

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Käytettävä palvelu:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Tietosuoja: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out-linkki:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

LinkedIn

Käytettävä palvelu:

LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Tietosuoja:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-linkki:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

                                   

Twitter

Käytettävä palvelu:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland

Tietosuoja:

https://twitter.com/de/privacy

Opt-out-linkki:

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

YouTube

Käytettävä palvelu:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Tietosuoja:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-linkki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

 

Xing

Käytettävä palvelu:

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa

Tietosuoja:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

           

Liitännäiset ja kolmansien osapuolten upotetut sisällöt

Verkkopalveluihimme on upotettu ulkopuolisilta palveluntarjoajilta hankittavia toimintoja ja sisältöjä. Sivuille voidaan näin upottaa esimerkiksi videoita, kuvia, painikkeita tai tekstiaineistoja (kutsutaan seuraavassa sisällöiksi).

Jotta sisältöjen näyttäminen verkkopalveluissamme vieraileville käyttäjille olisi mahdollista, ulkopuolisen palveluntarjoajan käsittelyn kohteena on esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, mikä mahdollistaa sisältöjen siirtämisen selaimeen. Ulkopuolisten sisältöjen upottaminen sivuille ei ole mahdollista ilman tällaista tietojen käsittelyä.

Tämän lisäksi vierailijoilta kerätään osin myös tietoja niin sanotuista web bug tai web beacon -kohteista, joiden avulla ulkopuolinen palveluntarjoaja saa tietoa sisällön käytöstä tai verkkopalveluidemme vierailijaliikenteestä samoin kuin teknisiä tietoja käyttäjän selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, vierailuajankohdasta tai verkkosivuista, joilta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme. Näin saadut tiedot tallennetaan evästeinä käyttäjän päätelaitteelle. Jotta verkkopalvelujemme käyttäjien henkilötietojen suojaaminen olisi mahdollista, olemme ryhtyneet turvamenettelyihin, jotka estävät edellä mainittujen tietojen välittymisen automaattisesti. Tiedot välittyvät vasta sen jälkeen, kun olet painanut painikkeita tai napsauttanut ulkopuolisia sisältöjä. Käytämme tähän tarkoitukseen Heisen Shariff-ratkaisua.

Tietoja Shariff-ratkaisun toteutuksesta kulloinkin käytettävässä CMS-järjestelmässä:

https://github.com/heiseonline/shariff

 

Rekisteröityjen luokat:

Liitännäisten käyttäjät

Tietoluokat: 

Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostuksen kohteet, vierailuajankohdat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), perustiedot (esim. nimi, osoite)

Käsittelyn tarkoitukset:

Verkkopalvelujemme suunnittelu, mainosten tavoittavuuden kasvattaminen sosiaalisissa medioissa, artikkelien ja sisältöjen jakaminen, markkinointi kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen pohjalta, laitteiden väliseen seuranta (cross-device tracking)

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

 

Google Maps

Käytettävä palvelu:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tietosuoja: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-linkki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

 

YouTube

Käytettävä palvelu:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tietosuoja:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-linkki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

 

Yhteydenotot

Tarjoamme verkkopalveluissamme vieraileville käyttäjille mahdollisuuden ottaa meihin suoraan yhteyttä tai saada tietoa erilaisista yhteydenottomahdollisuuksista.

Yhteydenottojen tapauksessa käsittelemme yhteydenoton lähettäneen henkilön tietoja yhteydenottoon vastaamisen tai yhteydenoton käsittelyn vaatimassa laajuudessa. Käsiteltävät tiedot voivat vaihdella sen mukaan, millä tavoin henkilö ottaa meihin yhteyttä.

 

Rekisteröityjen luokat:

Yhteyttä ottavat henkilöt

Tietoluokat:

Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisällölliset tiedot (esim. tekstit, valokuvat, videot), käyttötiedot (esim. kiinnostuksen kohteet, vierailuajankohdat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite).

Käsittelyn tarkoitukset:

Yhteydenottojen käsittely

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta), sopimuksen täyttäminen tai sopimuksenteon valmistelu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta b) alakohta)

 

Rekisteröinti

Tarjoamme mahdollisuuden luoda käyttäjätilin verkkopalvelujamme varten. Rekisteröitymisen yhteydessä keräämme kiinnostuneilta vierailijoilta tietoja, joita tarvitsemme käyttäjätilin luomiseen ja käyttäjätiliin liittyvien toimintojen toteuttamiseen.

Sisäisen alueen suojaamiseksi keräämme tiedot IP-osoitteista ja sivustojen käyttöajankohdasta. Näin meidän on mahdollista ehkäistä käyttäjätilin väärinkäyttö ja luvaton käyttö. Emme luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin siinä tapauksessa, että tämä on oikeuksiemme turvaamisen kannalta välttämätöntä tai lainsäädäntö velvoittaa meidät tähän.

 

Rekisteröityjen luokat:

rekisteröityneet käyttäjät

Tietoluokat:

Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisällölliset tiedot (esim. tekstit, valokuvat, videot), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut kiinnostuksen kohteet, vierailuajankohdat)

Käsittelyn tarkoitukset:

Verkkosivujen toiminnan yksinkertaistaminen, sopimuksen täyttäminen, asiakasuskollisuuden lisääminen

Oikeusperusta:

Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a) alakohta)

 

Tietojen siirtäminen

Olemme maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jonka päätoimipaikka on Saksassa. Verkkopalveluissamme vierailevien käyttäjien tietoja säilytetään keskitetyssä asiakastietokannassamme Saksassa asiaankuuluvien tietosuojasäännösten mukaisesti. Kyseisiä tietoja käsitellään näissä puitteissa konsernin laajuisesti sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käsitellä muuhun kuin hallinnollisiin tarkoituksiin.

 

Oikeusperusta:

oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f) alakohta)

Oikeutetut edut:

ns. ”pieni konsernietu”, keskitetty hallinto yrityksessä synergiavaikutusten hyödyntämiseksi, kustannussäästöt, tehokkuuden paraneminen

 

Sopimusten toteuttamiseksi tai oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi saatamme joutua luovuttamaan henkilötietoja. Jos emme saa käyttöömme siltä osin välttämättömiä tietoja, tämä saattaa estää sopimuksen tekemisen asianomaisen henkilön kanssa.

 

Siirrämme tietoja ETA:n ulkopuolisiin maihin (ns. kolmansiin maihin). Tämä tapahtuu edellä mainittuihin tarkoituksiin (tietojen siirtäminen konsernin sisällä ja/tai muille vastaanottajille). Tietoja siirretään vain sopimukseen perustuvien ja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai rekisteröidyn etukäteen antamalla suostumuksella. Tällainen tietojen siirtäminen tapahtuu lisäksi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan sekä sitä seuraavien artiklojen mukaisesti, erityisesti Euroopan komission antamien riittävyyttä koskevien päätösten tai määrättyjen takeiden (esimerkiksi tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden jne.) perusteella.

 

Säilytysaika

Säilytämme verkkopalveluissamme vierailevien käyttäjien tietoja lähtökohtaisesti niin pitkään kuin on välttämätöntä palvelujemme tuottamiseksi tai siinä määrin kuin unionin direktiivien ja asetusten antaja taikka jokin muu lainsäätäjä on meihin sovellettavissa laeissa tai määräyksissä määritellyt. Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötiedot sen jälkeen, kun säilytetyt tiedot ovat täyttäneet tarkoituksensa, paitsi sellaisten tietojen osalta, joita meidän on edelleen säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. vero- ja kauppalainsäädäntö velvoittaa meidät säilyttämään esimerkiksi sopimusten ja laskujen kaltaisia asiakirjoja määrätyn ajan).

 

Automatisoitu päätöksenteko

Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa tai profiointia.

 

Oikeusperusta

Olennainen oikeusperusta ovat etupäässä yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset. Näitä täydentävät jäsenvaltioiden kansalliset lait, joita on mahdollisesti sovellettava yleisen tietosuoja-asetuksen rinnalla tai lisäksi.

Suostumus:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta on niiden käsittelytoimien oikeusperusta, joihin olemme saaneet suostumuksen määrättyä käsittelytarkoitusta varten.

Sopimuksen täyttäminen:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta on niiden käsittelytoimien oikeusperusta, joita tarvitaan sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka sopimuspuoli rekisteröity on, tai sellaisten sopimusta valmistelevien toimenpiteiden toteuttamiseen, joihin ryhdytään rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeudellinen velvoite:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c) alakohta on niiden käsittelytoimien oikeusperusta, joihin on ryhdyttävä oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.

Elintärkeät edut:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d) alakohta on sellaisten käsittelytoimien oikeusperusta, joiden tarkoituksena on suojata rekisteröidyn tai jonkun toisen luonnollisen henkilön elintärkeitä etuja:

Yleinen etu:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e) alakohta on sellaisten käsittelytoimien oikeusperusta, jotka ovat tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Oikeutettu etu:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta on sellaisten käsittelytoimien oikeusperusta, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

 

Rekisteröityjen oikeudet

Tiedonsaantioikeus:

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö rekisteröidyn henkilötietoja. Sinulla on oikeus saada pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin samoin kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa mainittuihin muihin tietoihin. Sinulla on niin ikään oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan nojalla oikeus vaatia meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua koskevia ja meidän käsittelemiämme tietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla oikeus vaatia heitä koskevien tietojen poistamista ilman aiheetonta viivytystä. Vaihtoehtoisesti rekisteröidyt voivat vaatia yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla meitä rajoittamaan heitä koskevien tietojen käsittelyä.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan nojalla oikeus vaatia meitä luovuttamaan meille toimittamansa henkilötiedot samoin kuin vaatia kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyillä on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti.

Vastustamisoikeus:

Mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) mukaisesti, rekisteröidyillä on oikeus yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaan henkilökohtaisen tilanteensa perusteella tai suoramainonnan tapauksessa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Viimeksi mainitussa tapauksessa rekisteröidyillä on yleinen vastustamisoikeus, jonka me toteutamme rekisteröityjen henkilökohtaisesta tilanteesta riippumatta.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Eräät tietojen käsittelytoimet ovat mahdollisia vain rekisteröityjen nimenomaisella suostumuksella. Sinulla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumus. Tähän riittää meille lähetetty vapaamuotoinen ilmoitus tai sähköpostiviesti (osoite dsb@auma.com). Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamisajankohtaa tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Ulkoiset linkit

Verkkosivuillamme on linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkopalveluihin. Muistutamme tässä yhteydessä siitä, että emme voi vaikuttaa millään tavoin linkitettyjen verkkopalvelujen sisältöön emmekä siihen, noudattavatko kyseiset palveluntarjoajat tietosuojasäännösten vaatimuksia.

 

Muutokset

Varaamme itsellemme oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen verkkopalveluissa tapahtuneiden muutosten perusteella ja voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti siten, että tietosuojailmoitus täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Tietosuojailmoitus paikanhakijoille

 

Tietosuojailmoitus liikekumppaneille