AM

Mikäli käytetään rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa ja takaisinkytkentäviestien lukumäärä on rajallinen, rakenteeltaan yksinkertainen ohjausyksikkö AM on oikea ratkaisu.

 

Ohjausyksikköön on aseteltava käyttöönoton yhteydessä muutamia parametreja (esimerkiksi pysäytystapa pääteasennoissa) liuku- ja DIP-kytkimien avulla.

 

Ohjaus tapahtuu käskyjen AUKI, SEIS ja KIINNI avulla. Automaatiojärjestelmään välittyvät takaisinkytkentäviesteinä kosketintiedot pääteasennon saavuttamisesta sekä yhteishäiriöilmoitus. Nämä tilatiedot ovat nähtävissä myös paikallisohjausyksikön merkkivalojen välityksellä. Valinnaisesti venttiilin asennon voi siirtää automaatiojärjestelmään myös 0/4 – 20 mA:n signaaleina.