Räjähdyssuojauksella varustettu ohjausyksikkö AM

Jos laitteistot sijaitsevat räjähdysvaarallisissa ympäristöolosuhteissa, niissä on käytettävä räjähdyssuojauksella varustettuja laitteita. Nämä laitteet on suunniteltu siten, ettei niistä voi tulla syttymislähteitä. Laitteet eivät tuota sytytyskipinöitä eikä laitteiden yhteydessä esiinny kuumia pintoja.

 

Sertifiointi suoritetaan yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sertifiointilaitosten kanssa.

 

Monikierrostoimilaitteisiin SAEx/SAREx 07.2 - 16.2 ja osakierrostoimilaitteisiin SQEx/SQREx 05.2 - 14.2 on saatavissa ohjausyksikkö AUMA MATIC AMExC 01.1, joka on varustettu integroidulla paikallisohjausyksiköllä.