Monikierrosvaihteet

 

Monikierrosvaihteet soveltuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan tavallista suurempaa vääntömomenttia tai joissa pääakselin on sijaittava sivussa tuloakselista. Monikierrosvaihteet voi muodostaa yhdistämällä monikierrostoimilaitteet SA ... AUMAn lieriö- ja kartioratasvaihteisiin. Vaihteita voi luonnollisesti käyttää myös käsikäyttöisissä venttiileissä.

AUKI-KIINNI-käyttö tai säätökäyttö

AUKI-KIINNI-käyttö tai säätökäyttö

Luokka A: venttiilin ohjaus asentoihin AUKI-KIINNI. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä koko liikealueen poikki täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon ja päinvastoin.

Luokka B: paikoituskäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toisinaan vapaasti valittavaan asemaan (täysin auki, väliasento ja täysin kiinni).

Luokka C: säätökäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toistuvasti vapaasti valittavaan asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.