REACH

AUMA Riester GmbH & Co. KG valmistaa loppukäyttäjänä asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) mukaisia tuotteita.

Olemme siten tiedotusvelvollisia tämän asetuksen artiklan 33 nojalla, minkä vuoksi ilmoitamme tässä yhteydessä  tuotteisiimme kuuluvan rakenneosia, jotka sisältävät lyijyä (CAS-numero: 7439-92-1) yli 0,1 %. Vertailukohtana on tällöin yhdistelmätuotteen sisältämä pienin tuote.

 

Metallinen lyijy on osa kiinteää metalliseosta. Tuotteidemme käsittelyn, käytön tai kierrätyksen yhteydessä ei esiinny riskejä.

 

Jos sinulla muuta kysyttävää REACH-asetuksen täytäntöönpanosta yrityksessämme, vastaamme aina mielellämme kysymyksiisi.