Osakierrostoimilaitteet

Standardin EN-ISO 5211 mukaan osakierrostoimilaitteella tarkoitetaan toimilaitetta, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin alle yhden täyden kierroksen matkalla. Sen ei tarvitse pystyä ottamaan vastaan työntövoimia.

 

Osakierrosventtiileissä, kuten läppä- ja palloventtiileissä, ei useinkaan ole rajoittimia. Jotta pääteasennot on silti mahdollista saavuttaa tarkasti käsikäytön yhteydessä, osakierrostoimilaitteet SQ on varustettu mekaanisilla liikkeen rajoittimilla.

AUKI-KIINNI-käyttö tai säätökäyttö

Luokka A: venttiilin ohjaus asentoihin AUKI-KIINNI. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä koko liikealueen poikki täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon ja päinvastoin.

Luokka B: paikoituskäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toisinaan vapaasti valittavaan asemaan (täysin auki, väliasento ja täysin kiinni).

Luokka C: säätökäyttö. Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toistuvasti vapaasti valittavaan asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.