Jalalla ja vivulla varustetut toimilaitteet

Viputoimilaitteet perustuvat osakierrostoimilaitteisiin SQ ja ovat siten ominaisuuksiltaan SQ-toimilaitteiden kaltaisia.