Laitteiden integrointiin tarvittavien tietojen lataus

Laitteiden valmistajat tallentavat laitteiden suoritusarvot tiedonsiirtoprotokollien yhteyteen laitteen datalehdille ja laitteen perustiedot sisältäviin XML-tiedostoihin. Kyseiset tiedot ovat tällöin myös käyttäjien käytettävissä. Laitteen perustietojen tiedostolla on standardoitu rakenne, sisältö ja koodaus.

 

Tämän ansiosta AUMAn tuotteet on helppo integroida muiden valmistajien laitteita sisältäviin järjestelmiin.