AC

AC on täydellinen ratkaisu, jos laitteistossa tarvitaan asennoittimen adaptiivista ominaisuutta, jos toivotaan tiedonkeruuta, jos ohjausyksikön liitännän tulee olla konfiguroitavissa tai jos venttiili ja toimilaite on yhdistettävä edistyksellisen diagnostiikan välityksellä laitoksen käyttöomaisuuden hallintajärjestelmään.

 

AC-ohjausyksikössä on vapaasti konfiguroitava rinnakkaisliitäntä ja/tai liitännät prosessiautomaatiossa yleisesti käytettäviin kenttäväyläjärjestelmiin.

 

Diagnostiikkatoimintoihin lukeutuvat aikaleimalla varustettu tapahtumaloki, vääntömomenttikäyrien tallennus, toimilaitteen lämpötilan ja tärinän jatkuva seuranta sekä käynnistysten ja moottorin käyntiaikojen laskenta.

 

Perustoimintojen lisäksi AC-ohjausyksikkö sisältää lukuisia ominaisuuksia, joiden avulla on mahdollista täyttää myös kulloisetkin erityisvaatimukset. Näihin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa momentin ohitustoiminto, jonka avulla venttiilit voi avata. Varustukseen kuuluu edelleen myös käyntiajan pidentämistoiminto, jonka avulla voidaan ehkäistä paineiskujen esiintyminen putkistossa.

 

Laitteen AC 01.2 kehitystyön painopisteinä ovat olleet käyttäjäystävällisyys ja toimilaitteiden helppo integroitavuus automaatiojärjestelmään. Ohjausyksikkö on helppo mukauttaa käyttäjän tarpeisiin suurikokoisen graafisen näyttöruudun valikoiden opastuksella. Vaihtoehtoisesti nämä asettelut voi tehdä myös AUMA CDT -ohjelmistolla (ks. sivu ) langattoman Bluetooth-yhteyden välityksellä. Kenttäväyläliitännässä parametrit voi asettaa myös valvomosta.