HART

HART-väylä käyttää analogisten signaalien siirtämiseen yleistä 4 – 20 mA:n standardisignaalia. HART-tiedonsiirto perustuu analogisen signaalin päälle moduloitavaan signaaliin. Edut: Digitaalinen HART-signaali on mahdollista siirtää samanaikaisesti analogisen signaalin kanssa. Valmiina olevaa 4 – 20 mA:n järjestelmää voi näin käyttää myös digitaalista tiedonsiirtoa varten. Tämän ansiosta kenttälaitteista on mahdollista lukea lisäksi myös parametreja ja diagnoositietoja.

 

HART-tiedonsiirto toimii master-slave-periaatteella. Valinnainen HART Multidrop -topologia vastaa olennaisilta osin kenttäväyläjärjestelmien linjarakenteita. Useimmissa tapauksissa sen yhteydessä käytetään kuitenkin perinteistä 4 – 20 mA:n point-to-point-yhteyttä. 

 

  • Kansainvälisesti standardoitu (https://fieldcommgroup.org/)
  • Käytössä kaikkialla maailmassa
  • Runsas laitekanta
  • Standardoitu integrointi automaatiojärjestelmään (FDT, EDD)
  • Suuri laitevalikoima

 

AUMA-toimilaitteet ja HART-väylä

  • 4 – 20 mA:n HART-analogisignaali joko ohjearvon tai vaihtoehtoisesti todellisen asentolukeman siirtämiseen
  • Parametri- ja diagnoositietojen siirto digitaalisen HART-tiedonsiirron välityksellä
  • digitaalisen tiedonsiirron nopeus noin 500 ms toimilaitetta kohti
  • Integrointi automaatiojärjestelmään EDDL:n avulla
  • Kaapelin pituus noin 3 km