3D-tilavuusmallit

Tilavuusmallien perustana olevat 3D-CAD-tiedot on mallinnettu siten, että mallit kuvaavat ainoastaan ulkomuotoa. Voit hakea tilavuusmallit näyttöön laitetyypin, tilausnumeron tai tarjouksen numeron perusteella.

 

Laitetyypin ja tilausnumeron tai tarjouksen numeron perusteella:

 

.sat ACIS-muoto
soveltuu esim. Autodesk Inventor -ohjelmistoa varten
.igs IGES-muoto
neutraali 3D-CAD-tiedostomuoto
.stp STEP-muoto
nykyisin yleisesti käytettävä neutraali 3D-tiedostomuoto 
.pdf Portable Document Format
luettavissa Adobe Acrobat 3D -ohjelman avulla versiosta 8 alkaen

 

Lisäksi seuraavan laitetyypin kohdalla:

.x_t    Parasolid-muoto
Paras tiedostomuoto kaikkia Parasolid-pohjaisia CAD-järjestelmiä varten (esim. Solid Edge, SolidWorks, Pro Engineer jne.)
.stl   Stereolitografia
Stereolitografista 3D-tiedostomuotoa  käytetään  pääasiassa valmistustekniikan alueella. Kyseessä on prototyyppien laatimisessa käytettävä perussyöttömuoto.
  • Oikeudet jatkokehitystyöstä johtuviin muutoksiin pidätetään.

Jos sinulla ilmenee vielä kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostitse.