Tiedonsiirtojärjestelmät

Kustannusten säästö on eräs tärkeimmistä perusteista kenttäväylätekniikan käytölle. Tämän ohella sarjamuotoisen tiedonsiirron yleistyminen prosessiautomaatiossa on vienyt kenttälaitteiden ja siten myös toimilaitteiden kehitystä eteenpäin. Etäparametroinnin tai laitoksen käyttöomaisuuden hallintajärjestelmien kaltaisia tehokkuutta parantavia ratkaisuja ei voi ajatellakaan ilman kenttäväylätekniikkaa.

 

Kenttäväylätekniikalla varustetut AUMA-toimilaitteet edustavat myös näiltä osin teknisen kehityksen kärkeä.