Kartioratasvaihde GK

GK-kartioratasvaihteita käytetään silloin, kun vaikutussuuntaa on muutettava 90 astetta.

 

Ulostulomomentin voi näin kasvattaa moninkertaiseksi.