DREHMO

Päätoimipaikkaansa Wendenissä pitävä EMG perustettiin vuonna 1946 jatkamaan AEG Berlin Fabrikenin toimintaa. Vuonna 1960 yrityksestä tuli AEG:n toimilaiteliiketoiminnan ”osaamiskeskus”.

 

1987 yritys toi menestyksekkäästi markkinoille ensimmäiset sähkötoimilaitteensa DREHMO Tronic ja DREHMO Sensormatic.

 

Tavoitteena oli perustaa keskipitkällä aikavälillä entistä vahvemmin asiakas- ja markkinasuuntautunut itsenäinen yritys. Näin sähkötoimilaitteiden liiketoiminta erotettiin vuonna 2000 EMG-konsernista ja siirtyi uuden, Wendenissä päätoimipaikkaansa pitävän DREHMO GmbH:n haltuun.

Suuri osa kehityksen, myynnin ja huollon alueilla toimineesta henkilöstöstä samoin kuin koko henkilöstön osaaminen ja kokemus siirtyivät tällöin DREHMO GmbH:n palvelukseen.

 

Vuonna 2003 yritys toi markkinoille ”DREHMO i-matic” -toimilaitteen. Tämä älykäs, non-intrusive-toimilaite oli tarkoitettu räjähdysvaarallisissa tiloissa tapahtuvaan käyttöön.

 

Vuonna 2008 DREHMO GmbH:sta tuli AUMA-konsernin osa.

 

Vuonna 2010 käynnistyivät 6 500 neliömetrin laajuisen tuotantolaitoksen ja 2 000 neliömetrin laajuisen hallintorakennuksen rakennustyöt. Nämä tilat otettiin käyttöön vuonna 2012.

 

DREHMO GmbH

Zum Eichstruck 10

57482 Wenden 
Puhelin: + 49 2762 9850-0

Faksi: + 49 2762 9850-105

Sähköposti: drehmo@drehmo.com

 

www.drehmo.com 

 

[Translate to Suomalainen:] DREHMO Werk
[Translate to Suomalainen:] DREHMO Werk