Jednotka FQM a FQMEx Fail-Safe

AUMA nabízí jednotku Fail-Safe FQM jako inovativní a bezpečné řešení pohonu pomocí mechanické energie k automatickému ovládání armatur v nouzové situaci.

 

Konstantní průběh krouticího momentu s krouticím momentem 150 Nm až 1 200 Nm.

 

Pružina se pohybuje v normálním režimu spolu se zbytkem mechanismu, a podle toho lze dimenzovat pohon.

 

Koncové spínače se při nastavení koncových poloh OTEVŘENO a ZAVŘENO také automaticky nastavují a není nutné je zvlášť seřizovat.