FQM och FQMEx felsäker enhet (fail safe)

Med den felsäkra enheten FQM har AUMA utvecklat en innovativ och säker ställdonslösning för att i nödfall manövrera ventiler automatiskt med hjälp av mekanisk kraft.

 

Konstant vridmomentsförlopp med vridmoment mellan 150 Nm och 1 200 Nm.

 

Fjädern följer inte med i normal drift och ställdonet kan dimensioneras så litet som möjligt.

 

Gränslägesbrytarna ställs in automatiskt när ändlägena ÖPPEN och STÄNGD ställs in och måste inte justeras separat.