Energia

Moduuliratkaisut äärimmäisen vaativiin olosuhteisiin

Voimaloihin kuuluvia laitoksen osia ovat vesi- ja höyrypiirit, savukaasujen puhdistusjärjestelmä, jäähdytystorni, kattilalaitokset ja turbiini. Näihin laitoksen osiin liittyvien prosessien valvonnasta vastaa automaatiojärjestelmä. Prosessien tiedot ovat nähtävissä valvomossa visuaalisessa muodossa. Venttiileihin asennetut sähkötoimilaitteet säätävät veden ja höyryn virtausta putkistoissa.

AUMA-toimilaitteet tarjoavat monipuoliset liitännät voimalaitoksen ohjausjärjestelmiin liitettyihin erilaisiin automaattiventtiileihin.

Voimalaitoksissa käytettävien AUMA-toimilaitteiden jännite-, tärinä- ja lämpötilatoleranssiin liittyvät ominaisuudet ovat erinomaisia, joten toimilaitteet ovat sovitettavissa kaikenlaisiin asennusolosuhteisiin.

Energia

AUMA-toimilaitteet säätelevät veden ja höyryn virtausta kaikenlaisten voimalaitosten putkistoissa. Toimilaitteissa on monipuoliset liitännät voimalaitoksen ohjausjärjestelmiin liitettyihin erilaisiin automaattiventtiileihin.