Energi

Byggsatskoncept för extrema krav

Kraftverk innehåller delar som vatten- och ångkretslopp, rökgasrengöring, kyltorn, pannor och turbiner. Signalsystem styr de olika anläggningsdelarnas processer och visualiserar dem i kontrollrummet. Elektriska ställdon monterade på ventiler reglerar vatten- och ångflödet genom rörsystemen.

AUMA:s ställdon har ett gränssnitt som är anpassat till kraftverkets signalsystem och som passar till alla automatiserade ventiler.

AUMA:s ställdon är även mycket lämpliga för kraftverk med sina höga spännings-, vibrations- och temperaturtoleranser och inte minst eftersom de kan anpassas till alla montagelägen.

Energi

AUMA:s ställdon reglerar vatten- och ångflödet genom rörsystem i alla typer av kraftverk. De har enhetliga gränssnitt som är anpassade till kraftverkens signalsystem och passar alla automatiserade ventiler.