SIMA²

SIMA² Master Station je výkonná platforma AUMA pro ovládání a sledování servopohonů pomocí standardizovaných sběrnicových systémů. Optimalizuje komunikaci mezi řídicí a terénní úrovní a zajišťuje efektivní procesy v zařízení. Je usnadněna konfigurace, provoz a správa servopohonů a jiných terénních zařízení. Velké množství redundantních možností maximalizuje disponibilitu zařízení. Obsáhlé diagnostické funkce zvyšují transparentnost zařízení.