SIMA²

SIMA² Master Station är AUMA:s kraftfulla plattform för styrning och övervakning av ställdon via standardiserade fältbussystem. Systemet optimerar kommunikationen mellan styr- och fältnivån och säkerställer effektiva processer i anläggningen. Konfiguration, drift och asset management av ställdon och andra fältapparater förenklas. Anläggningens tillgänglighet kan maximeras med olika funktioner för redundans. Omfattande diagnosfunktioner ger användare bättre överblick över anläggningen.