SIMA²

Stacja nadrzędna SIMA² Master to wydajna platforma AUMA do sterowania i monitorowania napędów ustawczych za pośrednictwem ustandaryzowanych systemów fieldbus. Optymalizuje ona komunikację między poziomem sterowania i sieci, zapewniając wydajne procesy w instalacji. Uproszczona jest konfiguracja, eksploatacja i zarządzanie środkami napędów ustawczych i innych urządzeń sieciowych. Szereg opcji redundancji maksymalizuje dostępność instalacji. Kompleksowe funkcje diagnostyczne podnoszą transparentność instalacji.