AC SIL i ACExC SIL

W urządzeniach, które w razie uszkodzenia stanowią znaczne ryzyko dla ludzi i środowiska, instalowane są obecnie standardowo systemy zabezpieczeń, które w razie awarii utrzymują urządzenie w bezpiecznym stanie, wzgl. doprowadzają je do bezpiecznego stanu. Systemy te są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami w sprawie bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 lub IEC 61511 dla sektora procesów przemysłowych.

 

AUMA oferuje różne urządzenia, które są przeznaczone do stosowania w systemach związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą IEC 61508 / IEC 61511. AUMA rozróżnia tu dwa poziomy wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego produktów:

 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego zapewniają certyfikowane przez TÜV wg IEC 61508 (wyd. 2) kombinacje AC .2-SIL z napędami wieloobrotowymi i niepełnoobrotowymi serii SA .2 lub SQ .2. Można je stosować do poziomu SIL 2, a w wersji redundantnej (np. „1oo2”) nawet do poziomu SIL 3. Odpowiadają one najnowszej i najbardziej wymagającej wersji normy IEC 61508 oraz zapewniają wysoką elastyczność przy dostosowywaniu funkcji zabezpieczającej do wymagań konkretnego systemu bezpieczeństwa.

 

AUMA oferuje sprawdzone w praktyce produkty do niezawodnej sygnalizacji pozycji krańcowych dla napędów w wersji NORM oraz wybranych przekładni. Sporządzono dla nich analizy FMEDA i obliczono wskaźniki prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

 

Kalkulacje są weryfikowane przez exida – jedną z wiodących organizacji kontrolnych na świecie w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego – i zatwierdzane w odpowiednich raportach. Przeanalizowane tą metodą produkty można stosować – zależnie od konfiguracji – w obszarach o wymaganiach SIL 1 lub SIL 2.