Automatyzacja

Nowe urządzenie czy modernizacja?

Niskie koszty. Nowoczesność. Efektywność.

Ze względu na częściowo długi cykl życia armatur są one często dalej stosowane przy modernizacji urządzeń procesowych; napędy ustawcze są jednak przestarzałe bądź w ogóle nie są dostępne.
Serwis AUMA opracowuje szczegółową koncepcję modernizacji w celu szybkiej przebudowy instalacji przy minimalnym czasie przestoju.   

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

Wybierz tu swojego lokalnego konsultanta

Koncepcja krojona na miarę

  • Jedynie minimalny zakres zmian konstrukcyjnych  
  • Brak przestojów, ponieważ przezbrojenie i uruchomienie odbywa się w trakcie bieżącej eksploatacji bądź wymagane są jedynie krótkie okresy przestojów 
  • Kompleksowe wsparcie specjalistów AUMA podczas całej fazy automatyzacji i modernizacji.

 

Korzyści

  • Wydłużenie cyklu życia urządzenia 
  • Możliwość realizacji nowoczesnych koncepcji automatyzacji (np. napędy ustawcze z interfejsem Fieldbus) 
  • Wzrost wydajności instalacji przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych  
  • Niższe koszty eksploatacji dzięki wyższemu stopniowi automatyzacji 
  • Ogólnie lepsza produktywność i rentowność.