Napędy o zmiennej prędkości obrotowej SAVEx i SARVEx z ochroną przeciwwybuchową

Napędy wieloobrotowe SAVEx .2 do pracy sterującej i SARVEx .2 do pracy regulacyjnej w kombinacji z inteligentnym sterownikiem ACVExC 01.2 stanowią rozszerzenie sprawdzonej serii SAEx/SAREx o warianty z regulacją prędkości obrotowej. Zapewniając szeroki stosunek prędkości obrotowej 1:10, AUMA wyznacza nowe standardy i oferuje teraz elektryczne napędy ustawcze o zmiennej prędkości obrotowej do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.

 

Napędy wieloobrotowe serii SAVEx są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 - 15 min). Specjalnie zaprojektowana wersja do dłuższego czasu pracy jest dostępna dla trybu pracy S2 - 30 min.

 

Napędy wieloobrotowe serii SARVEx są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 - 25 %. Dostępne są też specjalne wersje wykonania dla S4 - 50 %.